CAD/CAM (Bysoft 7)

CAD-CAM (BySoft 7) technologie zorgt voor on-line aansturing van de lasermachines. MKI Metaalbewerking beschikt over een eigen engineeringafdeling waar, in samenspraak met de klant, nieuwe producten vorm krijgen. Daarbij behoren designoplossingen, productoptimalisaties en kostprijsreducties. Deze producten worden in SolidWorks 2020 getekend. In een vroeg stadium worden technische risico's en kritische punten in kaart gebracht, waardoor straks de producten probleemloos en gestroomlijnd door het productieproces lopen. Hierdoor worden productierisico's tot een minimum beperkt, wat uiteindelijk resulteert in minder kosten voor de opdrachtgever en correcte levering op het afgesproken tijdsstip.

Digitale communicatie met de klant is geen probleem. Het CAD-CAM (BySoft 7) systeem van MKI Metaalbewerking kan nagenoeg alle gangbare software lezen en interpreteren die momenteel op de markt is. Daarbij wordt steeds geanticipeerd op de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied.